دانلود نرم افزارهای پشتیبان
 

DX350
راهنمای نصب و راه اندازی مودم ایستاده رومیزی بزرگ وایمکس مبین نت
..........................................................................................................................................................................................

BM632
راهنمای نصب مودم ایستاده رومیزی کوچک وایمکس مبین نت
..........................................................................................................................................................................................

SWC9200
راهنمای نصب مودم رومیزی سه آنتنه وایمکس مبین نت
..........................................................................................................................................................................................

CPEConfig(USB)
راهنمای نصب و راه اندازی مودم های USB وایمکس مبین نت
..........................................................................................................................................................................................

Packet Modem
راهنمای نصب و راه اندازی مودم جیبی وایمکس مبین نت
..........................................................................................................................................................................................

W150D-W300D
راهنمای نصب مودم های وایرلس تندا
..........................................................................................................................................................................................

D810R
راهنمای نصب مودم کابلی تندا
..........................................................................................................................................................................................